Formáljuk a jövő mezőgazdaságát

Február 21-én a Budapest Kongresszusi Központban tartott konferenciát a Bayer Hungária Kft. „Formáljuk a jövő mezőgazdaságát” címmel.

Bemutatkoztak a Bayer különleges újdonságai

A nagyszabású rendezvény jó lehetőséget kínált a Bayer új termékei számára a bemutatkozáshoz a szakmai közönség előtt, de a rendezvény témája korántsem szorítkozott csupán a növényvédelmi technológiákra. A színes program révén a gazdálkodók betekintést nyertek a mezőgazdasággal, a növénytermesztéssel szoros összefüggésben álló témákba.

A konferenciát Tora Péter a Bayer Hungária Kft. Crop Sience divíziójának vezetője nyitotta meg. Előadásában kiemelte, hogy a Bayer elkötelezetten formálja a jövő mezőgazdaságát az innováció, a fenntarthatóság és az együttműködés jegyében. A Bayer innovatív gyártóként fontosnak tartja az értékes új technológiák fejlesztését a vetőmag, a növényvédelem és szolgáltatások területén; elősegíti és támogatja a fenntartható mezőgazdasági termelést. Ennek érdekében stratégiai partnereivel közösen alakít ki hatékonyságot növelő komplex megoldásokat.

A délelőtti program során Vadász Vilmos agrometeorológus (MeteoPlaza Kft.) a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásait, az agrometeorológia mezőgazdaságban betöltött várható szerepét összegezte. Dr. Potori Norbert (Agrárgazdasági Kutató Intézet) a mezőgazdaság globális és hazai változásairól szólt, Juhász Csaba (Glencore Agriculture Hungary Kft.) pedig a gabonafélék és olajos növények piacát mozgató erőket, az itt tapasztalható tendenciákat világította meg.

Nem egyszerű az egyszikűgond

A délutáni programban – a Bayer szakemberei révén – a résztvevők megismerkedhettek a cég új gabona gyomirtó szerével, amely idén Atlantis OD néven kerül forgalomba, majd az olajos növények és a kukorica kórtani problémáival, illetve a Propulse gombaölő szer használatával elért eredményekkel. A Bayer vetőmagüzletága néhány éve jelent meg az európai és a magyar piacon repcéivel, és hibridjei máris jó hírnévre tettek szert. A növényvédelmi újdonságok mellett a Bayer új digitális szolgáltatása is bemutatkozott, amelyet az érdeklődők a helyszínen ki is próbálhattak.Az egyszikű gyomok jó versenyképességű, az erőforrásokkal jól gazdálkodó fajok, amelyek emiatt elterjedtek. Világszerte és Magyarországon is jelentős gyomosodási és gyomirtási problémát jelentenek több kultúrában. Így van ez a kalászos gabonában is, amelynek egyszikű gyomjait Nagy Lajos fejlesztési menedzser vette sorra.

Nagy Lajos herbicidfejlesztési  menedzserNagy Lajos
herbicidfejlesztési menedzser

 

A nagy széltippan 60 éve egyre előrébb furakszik a gabonagyomok sorában, egyre nagyobb területeket árasztva el. Az utolsó országos gyomfelvételezés eredménye alapján már a harmadik leggyakoribb faj az őszi kalászosokban. A széltippanon túl azonban más egyszikű fajokkal is számolni kell. Sok területen nehezíti meg a gyomirtást a héla zab és a parlagi ecsetpázsit. Több rozsnokfaj esetében megfigyelhető, hogy betelepül a szántóföldekre. Egyértelmű felszaporodásuk látszik a kalászos gabonákban, irtásuk pedig a korábban felsorolt fajokénál is nehezebb. A rozsnokfajok elleni védelem kulcsaként Nagy Lajos kiemelte: a sikeres védekezés érdekében minél hamarabb be kell avatkozni, lehetőség szerint már 3–6 leveles állapotukban.

Atlantis: gyomirtó kalászosokban

Az egyszikű gabonagyomok előretörésével egyre nagyobb területen az egyszikűek és kétszikűek elleni együttes védekezésre van szükség. Ezen a téren új lehetőséget nyit a Bayer 2017-től használható gyomirtó szere, az Atlantis OD. A készítményt Nagy Lajos és Csorba Csaba mutatta be a rendezvényen, részletesen kitérve az új gyomirtó szer hatásspektrumára, felhasználási lehetőségeire és a biztonságos használathoz szükséges információkra. Az Atlantis OD a Mesomaxx termékcsalád részeként a széfeneres szulfonil-urea-technológia kép--viselője. Két hatóanyaga, a mezoszulfuron-metil és a jodoszulfuron metil-Na mellett mefenpir-dietil széfenert is tartalmaz. Az Atlantis OD legfontosabb tulajdonságait az alábbiakban vesszük sorra:

• Jelenleg őszi búzában tavaszi kezelésre van felhasználási engedélye.
• A gabona egyszikű gyomjainak széles körét irtja, emellett több kétszikű fajt.
• Egyszikű gyomok között a hatásspektrumába tartoznak a nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, héla zab, rozsnokfajok, perjefajok (a Lolium és a Poa nemzetség tagjai is).
• A kétszikűek közül a fészkesvirágzatúak (például szikfűfélék, pipitérek), keresztesvirágzatúak (például zsombor, tarsóka, pásztortáska, repceárvakelés), tyúkhúr ellen önállóan alkalmazva is megfelelő hatású.
• Dózisa 1–1,5 l/ha, a gyomösszetételtől, a gyomosodás mértékétől, a gyomok fejlettségétől függően.
• Egy vegetációs időben egyszer használható fel, a búza bokrosodásának kezdetétől két szárcsomós állapotig.
• Az Atlantis olajos diszperzió formulájú készítmény, ami biztosítéka a permetlé kiváló tapadásának, eloszlásának a levél felületén, a hatóanyag jobb felvételének.
• A kezelés hatására a gyomok fejlődése azonnal leáll, egy hét után mutatnak klorotikus tüneteket, a teljes pusztulásuk pedig 4–6 hét alatt következik be.
• A széfener technológiának köszönhetően az Atlantis a búzára teljesen biztonságos, szelektív készítmény.

Jó tanácsok a felhasználáshoz

Az Atlantis OD dózisának megválasztásakor az egyszikű gyomok faji összetételét és fejlettségét kell figyelembe venni. Ehhez Csorba Csaba adott iránymutatást:

Csorba Csaba grower menedzserCsorba Csaba
grower menedzser

 

Nagy széltippan és parlagi ecsetpázsit esetében elegendő az 1–1,25 l/ha közötti dózis. Ha ezeken a fajokon erős viaszréteg képződött, sűrű, vegyes fejlettségű gyomállománnyal kell szembenéznünk, ajánlatos 1 l/ha Mero hatásfokozó hozzáadása. Ha a fenti fajok már szárba szökkentek, a búza borítása is nagyobb, akkor válasszunk 1,25–1,5 l/ha közötti dózist, ami már a héla zab irtására is alkalmas.

Ha a kezeléssel a rozsnokfajokat célozzuk meg, akkor a 1,5 l/ha dózis ajánlott, és minél korábban el kell végezni a kezelést. Fejlettebb rozsnokok esetében 1 l/ha Mero hozzáadásával javítható a kezelés eredményessége.

Az egyszikű gyomok elleni védekezések kapcsán az előadók felhívták a figyelmet a szerrotáció jelentőségére, ami a különböző hatásmódú herbicidek váltogatását jelenti. A gazdálkodó eszköztárát bővíti, ha kihasználja a vetésváltás adta lehetőségeket, ezen felül igyekezzünk a gabona gyomirtó szereit is váltogatni. A Bayer ehhez már több, eltérő hatásmódú, egyszikűek irtására alkalmas készítményt is kínál, úgymint az Expert Met, Huszár Aktív, Puma Extra és az Atlantis.

Az Atlantis OD kétszikű gyomok elleni spektrumának bővítésére kombinálható Sekator OD gyomirtó szerrel, így gyakorlatilag teljes spektrumot érhetünk el a gabona kétszikű gyomjaiban. Ha szükséges, az Atlantis kombinálható a 2,4-D észter formáját tartalmazó készítménnyel is. Az Atlantis használatát követően ősszel búzát és árpát, illetve ha nem léptük túl az 1,25 l/ha dózist, akkor repcét is vethetünk. A következő tavasszal bármi vethető a területre – napraforgó és cukorrépa abban az esetben, ha nem léptük túl az 1,25 l/ha dózist. Az utóvetemény előtt célszerű legalább 10 cm mélységű talajmunkát végezni. Az Atlantist ne használjuk stresszelt búzaállományon, és ne keverjük Puma Extra készítménnyel, 2,4-D aminsóval, dikambával, ásványiolaj-alapú hatásfokozókkal, nitrogénoldatokkal, levéltrágyákkal. A permetezést követően ügyeljünk a permetezőgép alapos tisztítására.

Kórokozók olajos növényekben

Fogl Tamás fungicidfejlesztési menedzserFogl Tamás
fungicidfejlesztési menedzser

 

Nagy piaci potenciál van az olajos növényekben, hiszen folyamatosan növekvő igény mutatkozik rájuk világszerte – indította előadását Fogl Tamás. Emiatt a szántóföldi növénytermesztésből az ezredforduló óta egyre nagyobb területet foglal el a napraforgó és a repce, és a területnövekedés mellett a termesztés (például tápanyag-utánpótlás, növényvédelem) is intenzívebbé vált, aminek köszönhetően a termésátlagok is sokat emelkedtek.
A terméspotenciál megvalósulásának a napraforgó és a repce esetében komoly akadályát képezik a kórokozók. Közös betegségeik közül mindenképp kiemelendő a fehérpenész, amely súlyos mennyiségi és minőségi kárt képes okozni.

A napraforgó esetében évjáratonként különböző mértékű veszteséget okozhatnak még a diaportés és a fómás szárfoltosság, az alternária, a szürkepenész, de ne feledkezzünk meg a peronoszpóráról sem. A repce esetében a fehérpenészen túl nagy figyelmet kell fordítani a védekezésben még a fómás betegségre (levélfoltosság és szárrák), a becőrontóra és a nem minden évben jelentkező cilindrospóriumos levélfoltosságra.

A betegségek elleni védelem jelentőségét az is növeli, hogy a napraforgót és a repcét egyaránt több, eltérő környezeti igényű kórokozó is fertőzheti, ráadásul a tenyészidőszak egészében kitettek a betegségek támadásának. Gyakorlatilag nincs olyan fejlődési állapotuk, amikor – hajlamosító időjárási feltételek mellett – ne lenne indokolt a preventív gombaölő szeres védekezés.

Védjük meg a kukoricatermést!

Több szántóföldi kultúrában (kalászosok, olajos növények) mindenki számára nyilvánvaló a kórokozók elleni védelem szükségessége, ez be is épült a technológiába. A kukorica esetében az utóbbi évekig a kórokozók elleni célzott védekezések (a csávázáson túl) nem voltak jellemzők. Pedig a fejlődés egyik lehetőségét éppen a fungicid használat adja a kukoricatermesztésben – hangsúlyozta Hegyi Tamás. A kukoricatermesztők egyben takarmánytermelők is, ezért a termény toxintartalma meghatározó minőségi kérdés. A csövön több gombafaj is megtelepedhet, amelyek különféle méreganyagokat (DON, aflatoxin, fumonizinek) termelnek. E fajok igényei nagyon eltérhetnek egymástól, így különböző évjáratokban más-más fajok válhatnak meghatározóvá. Sajnos a száraz meleg évjárat ugyanúgy hajlamosít a fertőzésre, mint a hűvös, csapadékos idő.

Propulse – aranyat ér

Perényi Marianna grower menedzser

Perényi Marianna
grower menedzser

 

A repce, napraforgó és kukorica kórtani problémái sok dologban különböznek egymástól, egy közös pontjuk azonban biztosan van: a Propulse gombaölő szer hatékony megoldást nyújt ellenük. A Propulse repcében már három éve bizonyít, engedélyének kiterjesztése pedig folyamatban van napraforgóra és kukoricára is – várhatóan idén ez meg is történik. A Propulse két felszívódó hatóanyaga (protiokonazol és fluopiram) széles körű és tartós védelmet biztosít a betegségek ellen, kedvező élettani hatásának köszönhetően pedig a gombaölő hatásától függetlenül is képes növelni a termést. Méhekre nem jelölésköteles készítmény, és ugyanilyen besorolású rovarölő szerrel kombinációban is biztonsággal, a méhek veszélyeztetése nélkül használható. A felhasználásában rejlő lehetőségeket Perényi Marianna, Hegyi Tamás és Csorba Csaba mutatta be a három kultúrában.

A Propulse használata repcében virágzásban javasolt: a legjobb hatékonyságot virágzás közepén érhetjük el, amikor megindul az első szirmok hullása és a fehérpenész-fertőzés. Az időzítéssel a becőrontó elleni preventív védelmet is megoldhatjuk. Kedvező élettani hatása, hogy csökkenti a becők felnyílását, ezáltal a pergési veszteséget. A napraforgóban való engedélyezését követően a Propulse-t valamennyi gazdasági kárt okozó betegség ellen eredménnyel használhatjuk, aminek köszönhetően egészséges, hosszabban zöld állományt kapunk. Kijuttatása két időszakban ajánlott: 6–8 leveles állapotban, illetve csillagbimbó és virágzás között. Kukorica esetében rugalmasan illeszthetjük a technológiába. A szármegnyúlás kezdetétől kijuttatva a szár és a lomb védelmét biztosítja, a virágzás körül pedig a lombvédelmen túl a cső védelmét, a toxintartalom alacsony szinten tartását eredményezi. Decis Mega rovarölő szerrel kombinálva fokozható a hatékonyság, hiszen így a csövön sérülést okozó rovarkártevők ellen is védekezünk. Termésnövelő hatása mindkét időzítés esetében kimutatható.

A Bayer digitális megoldásai

Rikk István kampánymenedzserRikk István
kampánymenedzser

 

A gazdálkodók napi munkáját segítő információk gyors, egyszerű megszerzését biztosítja a GazdaInfo okostelefonra letölthető applikáció, amelyet Rikk István kampánymenedzser mutatott be a konferencia vendégeinek. Az alkalmazás bárki számára hozzáférhető, ingyenesen letölthető, könnyen telepíthető, amivel az érdeklődők már a rendezvény szünetében élhettek. A GazdaInfo nyitó oldalán gyorsan elérhető három információ:

• a határidős gabonapiaci adatok, 15 percenként frissítve,
• időjárás-előrejelzés a regisztráló irányítószáma szerinti körzetre,
• a Bayer által szolgáltatott növényvédelmi előrejelzés.

A nyitóoldalon lévő keresőfelület gyors keresésre ad lehetőséget. A GazdaInfóról valamennyi Bayer-termékről teljes körű szakmai információt szerezhetünk, továbbléphetünk az Almatudor és Szőlőtudor előrejező oldalakra, illetve a Bayer honlapjára. A kiemelkedő olajtartalmú Puncher és Lexer után a Safer új kategóriát teremtett a magas olajtartalmú repcék között, és eredményeinek elismeréseként 2015-től a regisztrációs vizsgálatok egyik standard hibridje lett.

InVigor repcék – értéket adnak

Szundy Péter seeds menedzserSzundy Péter
seeds menedzser

 

Az idei és az elkövetkező évek újdonságai-ba Szundy Péter adott bepillantást. 2017-ben egy új terméket, vele egy új brandet is bevezet a Bayer a repceve-tőmag-piacon. Az INV 1022 a kiváló tulajdonságú InVigor-repcék első képviselője lesz, és a regisztrációs vizsgálatokban kimagasló teljesítményt mutatott. Legújabb fejlesztésük pedig 2016-ban, a világon elsőként Magyarországon debütált: ekkor indult az első, szabadalmi oltalommal védett kipergés-ellenálló repcehib-rid.

 

 

Szerző: AgrárUnió

Tags: Bayer, Propulse, Atlantis, Decis, Puncher, Lexer, Safer, gyomirtó

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom